GAL ESP ENG

Aprender a vivir

Relato da experiencia dunha enferma de cáncer. Impresión a dúas tintas. A imaxe da cuberta está triplicada, ao xuntar as dúas lapelas pódese ver a foto orixinal.

© Ediciones Bolanda

Escolle a cor de fondo da web

Engade un estampado